Kuulutus

Lopen kunnan ympäristönsuojelumääräysten luonnos

Ympäristönsuojelulain 202 §:n mukaan kunta voi antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä (kunnan ympäristönsuojelumääräykset). Ympäristö- ja rakennuslautakunta on 5.10.2021 (§ 61) hyväksynyt omalta osaltaan päivitetyt luonnokset Lopen kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi ja niiden perusteluiksi ja päättänyt asettaa ne julkisesti nähtäville 12.10. – 19.11.2021 väliseksi ajaksi.

Lopen kunnan ympäristönsuojelumääräykset
Lopen kunnan ympäristönsuojelumääräysten perustelut
Pohjavesikartta

Ympäristönsuojelumääräysluonnos ja määräysten perusteluluonnos ovat nähtävillä 12.10. – 19.11.2021 Lopen kirjastossa, Palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 LOPPI ja Lopen kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.loppi.fi.

Mielipiteitä luonnoksista voi toimittaa kirjallisesti 19.11.2021 klo 15.00 mennessä Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, osoite Yhdystie 5, 12700 LOPPI tai sähköpostitse osoitteeseen lopen.ymparisto@loppi.fi.

Lisätietoja antaa ympäristöpäällikkö Maija Ylinen, p. 040 842 6986

 

Loppi 12.10.2021

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.