Kuulutus

Lopen kunnan ympäristönsuojelumääräysten luonnos

Ympäristönsuojelulain 202 §:n mukaan kunta voi antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä (kunnan ympäristönsuojelumääräykset). Ympäristö- ja rakennuslautakunta on 26.8.2020 (§ 38) hyväksynyt omalta osaltaan luonnokset Lopen kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi ja niiden perusteluiksi ja päättänyt asettaa ne julkisesti nähtäville 2.9. – 2.10.2020 väliseksi ajaksi.

LOPEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

LOPEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

Ympäristönsuojelumääräysluonnos ja määräysten perusteluluonnos ovat nähtävillä 2.9. – 2.10.2020 Lopen kirjastossa, Palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 LOPPI ja Lopen kunnan kotisivuilla osoitteessa www.loppi.fi.

Mielipiteitä luonnoksista voi toimittaa kirjallisesti 2.10.2020 mennessä Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, osoite Yhdystie 5, 12700 LOPPI tai sähköpostitse osoitteeseen lopen.ymparisto@loppi.fi.

Lisätietoja antaa ympäristöpäällikkö Maija Ylinen, p. 040 842 6986

 

Loppi 2.9.2020

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.