Konserni- ja hallintopalvelut

Lopen kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion pienillä muutoksilla täydennettynä

Lopen kunnanvaltuusto kokoontui maanantaina 29.11.2021 vuoden viimeiseen kokoukseen. Kokouksen aluksi valtuusto kiitti nykyistä nuorisovaltuustoa kuluneesta kaudesta. Uusi nuorisovaltuusto aloittaa toiminnan 1.1.2022.

Valtuuston kokouksessa käsiteltiin Lopen kunnan talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024. Valtuusto hyväksyi talousarvion kahdella muutoksella täydennettynä. Muutokset sisälsivät lääkäreiden palkkaamiseen 1.3.-31.8.2022 väliseksi ajaksi liittyvän erillisrahoituksen kohdentamisen kunnanhallituksen talousarvioon, sekä liikuntatoimen talousarvion tekstiosan täydennyksen kesätyöntekijän/harjoittelijan palkkaamisesta. Talousarvion tulos on 800 euroa ylijäämäinen. Lisäksi valtuusto hyväksyi pitkäaikaisten lainojen lainanottovaltuudeksi kunnanhallitukselle enintään 3 000 000 euroa.

Talousarvion käsittelyn lisäksi kokouksessa käsiteltiin muun muassa Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali. Suomen Kuntaliiton ylimpään toimielimeen, valtuuskuntaan, valitaan 76 jäsentä ja 76 varajäsentä. Lopen kunnan valtuusto toimitti suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen pystyi antamaan Hämeen vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle ehdokaslistalle. Kuntaliiton valtuuskunnan vaalilautakunta kokoontuu tammikuussa 2022, jolloin se päättää valtuuskunnan tasauspaikoista ja vahvistaa valtuuskunnan vaalien tuloksen.

Valtuusto valitsi Sarastia Oy:n hankintapalveluiden kilpailuttaman tilintarkastuspalveluiden yhteishankinnan pohjalta tilintarkastusyhteisöksi tilikausille 2021 ja 2022 halvemman tarjouksen tehneen palveluntuottajan BDO Audiator Oy:n.

Valtuusto käsitteli lisäksi Lopen kunnan liikuntasuunnitelman, hyväksyi 1.1.2022 voimaan astuvan luottamushenkilöiden palkkiosäännön ja käsitteli arviointikertomuksen havaintojen ja toimenpide-ehdotusten yhteenvedon. Näistä ja muista kokouksessa käsitellyistä asioista löytyy lisää tietoa kokouksen pöytäkirjasta, joka julkaistaan kunnan verkkosivuilla keskiviikkona 1.12.2021.

LIsätietoja antaa

Jenny Saarela
talous- ja hallintojohtaja
040 676 6422
jenny.saarela (at) loppi.fiOLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1

Kommentit on suljettu.