Yleinen

Lopen kunta avaa tilat lasten ja 12-18 –vuotiaiden nuorten harrastuksille 8.2.2021

Kanta-Hämeen pandemiaryhmä käsitteli kokouksessaan torstaina 4. helmikuuta jälleen koronavirustilannetta. Maakunta jatkaa epidemian leviämisvaiheessa, sillä viidestä kriteeristä kolme täyttyy. Lasten ja nuorten harrastustoiminnan osalta suositus kuitenkin helpottuu opetus- ja kulttuuriministeriön 2. helmikuuta antaman valtakunnallisen linjauksen mukaiseksi.

Lue tästä Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistus kokonaisuudessaan  >>

Elmolan liikuntahalli, Kuntala, kirjaston Fallesmanni-sali, sekä Launosten ja Läyliäisten koulujen liikuntasalit iltakäytön osalta (1/2 salia) avataan maanantaista 8.2.2021 alkaen lasten ja 12–18 –vuotiaiden nuorten nuorten harrastusryhmille. Myös Lopen opiston opetus lasten ja nuorten ryhmien osalta on mahdollista 8.2.2021 alkaen.

Kunnan hallinnoimat tilat ovat edelleen suljettuina aikuisten ryhmäharrastustoiminnan osalta. Rajoitus koskee myös Elmolan kuntosalia kaikkien käyttäjien osalta.

Alle 12 –vuotiaiden toiminta

Lähtökohtana on, että alle 12-vuotiaiden ryhmäharrastustoimintaa ei rajoiteta. Maakunnan pandemiaryhmä suosittelee kuitenkin huomioimaan, että lasta saattavien tai toimintaan kuulumattomien aikuisten määrä toiminnan yhteydessä on minimoitava ja pysyttävä kokonaisuudessaan alle 10:ssä. Lisäksi suositellaan pitämään ryhmäkoot pienenä ja välttämään ryhmien välistä vaihtuvuutta.

12–18 –vuotiaiden nuorten toiminta

Nuorten harrastusryhmiä järjestävien edellytetään noudattavan seuraavia turvallisen harrastamisen kriteereitä:

  • harrastusryhmä kokoontuu aina samassa kokoonpanossa ja jokaisella harrastuskerralla kirjataan ylös läsnä olleet
  • kilpailuja, otteluja, konsertteja, näytöksiä, esityksiä tai mitään muita sellaisia toimintamuotoja, joissa ryhmä on kontaktissa muiden harrastusryhmien kanssa, ei järjestetä
  • vanhempien ja muiden ulkopuolisten henkilöiden oleskelua harrastus- tai pukeutumistiloissa ei sallita
  • ryhmän opettajat, ohjaajat ja valmentajat ovat jokaisella harrastuskerralla samoja henkilöitä
  • kaikki harrastusmuodot toteutetaan siten, ettei lähikontakteja synny ja esimerkiksi peli- tai otteluharjoituksia ei järjestetä
  • toiminta toteutetaan siten, että osallistujien välillä säilyy 2 metrin turvaväli
  • osallistujat ohjeistetaan oikeanlaiseen käsi- ja yskimishygieniaan sekä oikeanlaiseen toimintaan oireiden ilmaantuessa ja koronatestiin hakeutumisessa
  • opettajilla, ohjaajilla ja valmentajilla on aina kasvomaski harrastustilanteissa
  • harrastustoimintaa toteutetaan enintään 10 hengen ryhmissä kuitenkin siten, että suurissa liikuntasaleissa ja muissa suurissa tiloissa voi samanaikaisesti toimia erillisiä 10 hengen ryhmiä, mikäli ryhmien välille ei synny tosiasiallista kontaktia.
  • Ulkona tapahtuvaa toimintaa ei rajoiteta. Tartuntariski ulkona on huomattavasti pienempi kuin sisällä. Sen vuoksi leviämisvaiheessakaan olevilla alueilla ei tason 1 tilanteessa ole perusteita rajoittaa ulkona tai rajatuissa ulkotiloissa tapahtuvaa ryhmäharrastustoimintaa.

 

 

 OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.