Päätöksenteko

Lopen valtuusto päätti pitää veroprosentit ennallaan

Lopen kunnan talousarviovalmistelussa on  pidetty perusteena,  että  tuloveroprosenttiin  ei  tehdä  muutoksia  vuodelle  2019, vaikka  talousarvio on  jonkin  verran  alijäämäinen.  Tilannetta  tukee  osaltaan  hyväksyttyyn  taloussuunnitelmaan  sisältyvä  investointisuunnitelma,   joka  on  kaikilta  vuosiltaan  2000-luvun keskimääräistä tasoa kevyempi. Kunnanvaltuusto päättikin eilisessä kokouksessaan 12.11. pitää tuloveroprosentin edelleen 21,50 % suuruisena.

Samoin valtuusto päätti pitää kiinteistöveroprosentit ennallaan vuonna 2019. Yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,00 %, vakituisen  asunnon  kiinteistöveroprosentti  0,41  % ja muiden  asuinrakennusten  kiinteistöveroprosentti  1,00  %. Rakentamattoman  rakennuspaikan  kiinteistöveroprosentti  puolestaan on 3,00  %.  Yleishyödyllisten  yhteisöjen  omistamien rakennusten veroprosentti on myös edelleen 0,00 %.OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.