Kunnantalo

Lopen kunnantalo

Lopen kunnantalo
Yhdystie 5
12700 Loppi

Seuraava teksti on muurattu Lopen kunnan hallinnollisen keskuksen perustuksiin 13.12.1978:

Urho Kekkosen ollessa Suomen Tasavallan presidenttinä, Ahti Pekkalan eduskunnan puhemiehenä ja Kalevi Sorsan hallituksen pääministerinä, Waldemar Sandelinin Hämeen läänin maaherrana, Tuomo Sipilän Lopen kunnanvaltuuston puheenjohtajana, Toivo Pyyhtiän Lopen kunnanhallituksen puheenjohtajana ja Olavi Sampon Lopen kunnanjohtajana muurattiin joulukuun 13. päivänä vuonna 1978 Lopen kunnan hallinnollisen keskuksen peruskivi.

Rakennus sijaitsee Lopen Kirkonseudun rakennuskaava-alueella Yhdystien ja Kauppatien kulmatontilla, kunnan omistamalla Kaavapelto RN:o 57:88 -tilan alueella korttelissa YH 16.

Hallinnollisen keskuksen on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Mikkola & Lehtiluoto ja rakennuksen pääurakoitsijana toimii Riihimäen Rakentajat Oy.

Olkoon tämä rakennus Lopen kunnan arvostuksen osoitus kunnalliselle itsehallinnolle, kansanvallalle ja Lopen kunnan asukkaille ja täyttäköön paikkansa kunnan tehtävien hoidon ja päätöksenteon keskuksena.

Kunnan asukasluku 1.1.1978 oli 6.717 henkilöä.

Lopella 13. päivänä joulukuuta 1978

Olavi Sampo, kunnanjohtaja
Voitto Saraneva, kunnansihteeri

Lopen kunnantalo on kunnan historiassa toinen kunnanvirastorakennus. Lopen kunnan ensimmäinen kunnanvirasto, joka käsitti kunnantuvan, 5 kamaria, 2 keittiötä, eteisen ja ulkorakennuksen, valmistui vuonna 1898. Tätä rakennusta saneerattiin vuosina 1950 ja 1966. Se on pinta-alaltaan 431 m².
Lopen kunnantalo on tilavuudeltaan 12.800 m³ ja kerrosala 3.434 m². Kokonaisuudessaan 3-kerroksisen rakennuksen, jonka julkisivu on 2-kerroksinen, pohjakerrokseen sijoittuvat autotallitilat, saunaosasto, arkisto, erinäiset varastotilat ja kiinteistön hoitoon liittyvät tekniset tilat. I ja II kerroksissa ovat henkilökunnan työhuoneet, kokoustilat sekä kahvio.

Kunnanvirasto muutti uusiin tiloihin eri toimipisteistä 25. ja 26.7.1979.

Kunnantalon rakennuskustannukset olivat 912.998,08 € (5.428.440,19 mk) täysin valmiina ja kalustettuna.

Tällä hetkellä Lopen kunnantalossa työskentelee noin 50 viran- ja toimenhaltijaa.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 3 Ei 3 Kyllä 3 Ei 3