Päätöksenteko

Lupalautakunnan esityslista 6.2.2019

§ Liitteet Otsikko
1 1 kpl LUPALAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2019
2 1 kpl LUPALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018
3 LUPALAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN, NÄHTÄVILLÄPITO JA PÄÄTÖKSENANTO
4 1 kpl RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUSIMINEN
5 LAUSUNTO MAAKYLÄN – RÄYSKÄLÄN NATURA 2000 – ALUEEN HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMALUONNOKSESTA
6 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
7 ILMOITUSASIAT
8 LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
9 MUUT ASIAT

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.