Päätöksenteko

Lupalautakunnan pöytäkirja 12.12.2018

§ Liitteet Otsikko
-1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)
78 1 kpl OIKAISUVAATIMUS/ POIKKEAMISPÄÄTÖS 20180013 §12
79 LUPALAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN JA ESITYSLISTOJEN JAKELU VUODEN 2019 ALKUPUOLISKOLLA
80 1 kpl YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMAN VUOSILLE 2018 – 2021 PÄIVITTÄMINEN
81 2 kpl YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2019
82 MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPIEN SIIRTO / AJOMÄKI OY
83 4 kpl PÄÄTÖS HAKEMUKSESTA MAA-AINESTEN OTTAMISEEN / YIT INFRA OY
84 LAUSUNTO ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOLLE / VOJAKKALAN OSAKASKUNNAN HAKEMUS
85 1 kpl VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN 3.9.2018/ KOLLIN OSSI/ JÄTTIPALSAMIESIINTYMIEN HÄVITTÄMINEN KUNNAN ALUEELTA
86 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
87 ILMOITUSASIAT
88 LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
89 MUUT ASIAT
90 LAUSUNTO KUNNANHALLITUKSELLE/ KAARTJÄRVEN SUOJELUYHDISTYKSEN TUKIHAKEMUS
9998 Muutoksenhaku

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.