Kuulutus

Maa-aines- ja ympäristölupapäätökset / Destia Oy

Lupalautakunta on päätöksillään 21.3.2018 myöntänyt Destia Oy:lle seuraavat luvat:

12 §: maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen tiloille Sorala RN:o 53:10 ja Anttila RN:o 1:105 Lopen kunnan Kormun kylässä.

13 §: ympäristölupa maa-ainesten murskaamiseen tilalle Sorala RN:o 53:10 Lopen kunnan Kormun kylässä.

Päätökset annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 28.3.2018.

Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä 27.3. – 27.4.2018 virka-aikana Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 LOPPI.

Loppi 27.3.2018

LUPALAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.