Kuulutus

Maa-aines- ja ympäristölupapäätös / Niemisen Sora Oy

Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunta on päätöksellään 24.3.2021 (§ 16) myöntänyt Niemisen Sora Oy:lle maa-aines- ja ympäristöluvan maa-ainesten ottamiseen tiloille Ilkkola RN:o 11:172 ja Hiekkamäki RN:o 11:154 sekä murskaustoiminnalle tilalle Ilkkola RN:o 11:172 Lopen kylässä (kiinteistötunnukset 433-405-11-172 ja 433-405-11-154). Lupa koskee ottamistoiminnan jatkamista tilalla Hiekkamäki ja laajentamista tilan Ilkkola puolelle.

Päätös_maa-aines- ja ympäristöluvan_yhteiskäsittelyhakemuksesta_Niemisen_Sora_Oy

Niemisen Sora_kartta

Tämä kuulutus ja päätös valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävillä 30.3. – 6.5.2021 Lopen kunnan verkkosivuilla ja Lopen kirjastossa, Palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 LOPPI. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä julkaisemisajankohdasta.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 6.5.2021.

 

Loppi 30.3.2021

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.