Kuulutus

Maa-aineslupapäätös / Alho Aimo

Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunta on päätöksellään 24.3.2021 (§ 17) myöntänyt Aimo Alholle maa-aineslain mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseksi tilalle Ojala-Hannula RN:o 15:10 Sajaniemen kylässä (kiinteistötunnus 433-410-15-10). Lupa koskee toiminnan jatkamista olemassa olevalla maa-ainesalueella.

Päätös_lupahakemusesta_maa-ainesten_ottamiseen_Aimo_Alho

Aimo Alho_kartta

Tämä kuulutus ja päätös valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävillä 30.3. – 6.5.2021 Lopen kunnan verkkosivuilla ja Lopen kirjastossa, Palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 LOPPI. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä julkaisemisajankohdasta.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 6.5.2021.

 

Loppi 30.3.2021

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.