Kuulutus

Maa-aineslupapäätös / Soravuori Oy

Ympäristö- ja rakennuslautakunta on päätöksellään 23.9.2020 (§ 51) myöntänyt Soravuori Oy:lle maa-aineslain mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen tilalle Tyhjälä, RN:o 9:125 Lopen kunnan Läyliäisten kylässä (kiinteistötunnus 433-405-9-125). Lupa koskee muutosta nykyiseen maa-ainesten ottamislupaan sisältäen maa-aineksen lisäksi kalliokiviaineksen ottamista. Lupa koskee myös puhtaiden ylijäämämaiden vastaanottoa maisemointia varten, ottotason muutosta louhittavalla alueella ja otettavan kokonaismassamäärän muutosta. Alueella on ennestään voimassa ympäristö- ja rakennuslautakunnan 15.5.2019 (§ 23) myöntämä lupa.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 30.9.2020.

Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä 29.9. – 30.10.2020 Lopen kirjastossa, Palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 LOPPI.

 

Loppi 29.9.2020

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.