Yleinen

Maa-aineslupapäätös / YIT Infra Oy

Lupalautakunta on päätöksellään 12.12.2018 (83 §) myöntänyt YIT Infra Oy:lle (ent. Lemminkäinen Infra Oy) maa-aineslain mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen tilalle Hiekkanummi RN:o 5:73, Lopen kunnan Pilpalan kylässä. Lupa koskee ottamistoiminnan jatkamista olemassa olevalla maa-ainesalueella.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 19.12.2018.

Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä 18.12.2018 – 18.1.2019 Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 LOPPI.

Loppi 18.12.2018

LUPALAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.