Yleinen

Maa-aineslupapäätös / YIT Infra Oy

KUULUTUS

MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS / YIT INFRA OY

Lupalautakunta on päätöksellään 19.9.2018 (54 §) myöntänyt YIT Infra Oy:lle (ent. Lemminkäinen Infra Oy) maa-aineslain mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen tilalle Raiskio RN:o 58:10, Lopen kunnan Läyliäisten kylässä. Lupa koskee olemassa olevan maa-ainesalueen ottamistoiminnan jatkamista.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 26.9.2018.

Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä 25.9.–26.10.2018 Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 LOPPI.

 

Loppi 25.9.2018

LUPALAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.