Kuulutus

Maisematyölupahakemukset

Ympäristö- ja rakennuslautakunnalle on toimitettu seuraavat maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaiset puiden kaatamista koskevat maisematyölupahakemukset:

1. UPM-Kymmene Oyj: Loppi Syrjälänmaa, kiinteistötunnus 433-411-0001-0908, Salon kylä. Kyseessä on uudistushakkuu 5,4 ha:n alueella. Maisematyöluvan hakemiseen velvoittaa hakkuualueen sijoittuminen Onkimaanjärven ranta-asemakaava-alueelle.

2. Riitalan yhteismetsän hoitokunta / Pauli Sibakov: Riitalan yhteismetsän tila, kiinteistötunnus 433-874-0001-0000, Räyskälän kylä. Lupahakemuksessa haetaan jatkoaikaa 9.2.2015 myönnettyyn maisematyölupaan. Jäljellä olevien hakkuualojen pinta-alaksi on ilmoitettu yhteensä 27,9 ha. Maisematyöluvan hakemiseen velvoittaa hakkuualueen sijoittuminen Riitalan yhteismetsän ranta-asemakaava-alueelle.

3. UPM-Kymmene Oyj: Salmio, kiinteistötunnus 433-411-0001-1321, Salon kylä. Kyseessä on uudistushakkuu 11,3 ha:n alueella. Maisematyöluvan hakemiseen velvoittaa hakkuualueiden sijoittuminen Sääksjärven ja Sorsamon ranta-asemakaava-alueelle.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 17.6. – 20.7.2020 Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 Loppi.

Asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus tehdä muistutuksia hakemuksesta. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläoloaikana, viimeistään 20.7.2020 klo 15.00 mennessä Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, osoite Yhdystie 5, 12700 LOPPI.

 

Loppi 17.6.2020

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.