Kuulutus

Maisematyölupahakemukset

Ympäristö- ja rakennuslautakunnalle on toimitettu seuraavat maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaiset puiden kaatamista koskevat maisematyölupahakemukset:

1. Petri Levonius: tila Maantie-Soukki, kiinteistötunnus 433-410-0009-0070, Sajaniemen kylässä. Kyseessä on harvennushakkuu 2,8 ha:n alueella. Maisematyöluvan hakemiseen velvoittaa ilmoitetun hakkuualueen sijaitseminen Loppijärven ja Särkijärven rantaosayleiskaavan ja Sajaniemen osayleiskaavan MU-1 alueella, jolla puiden kaataminen ilman maisematyölupaa on kielletty.
2. UPM-Kymmene Oyj: tilat Salmio, kiinteistötunnus 433-411-0001-1321, Salon kylässä ja Antintalo, kiinteistötunnus 433-401-0019-0051, Hunsalan kylässä. Kyseessä on harvennushakkuu 15,2 ha:n alueella ja päätehakkuu 3,8 ha:n alueella. Maisematyöluvan hakemiseen velvoittaa hakkualueiden sijoittuminen Sääksjärven ja Sorsamojärven rantakaava-alueelle.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 15.1. – 29.1.2020 Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 Loppi.

Asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus tehdä muistutuksia hakemuksista. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksista.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläoloaikana, viimeistään 29.1.2020 klo 15.00 mennessä Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle joko sähköpostitse, osoite: lopen.ymparisto@loppi.fi tai kirjeitse, osoite Yhdystie 5, 12700 LOPPI.

 

Loppi 15.1.2020

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.