Yleinen

Maisematyölupahakemus / Karjalainen Anna

KUULUTUS

MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS / ANNA KARJALAINEN

Anna Karjalainen, asianhoitajanaan Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme/Jarmo Ravantti, hakee maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista lupaa puiden kaatamiselle omistamillaan tiloilla Päivänrinne RN:o 3:19 ja Kalliopelto RN:o 3:24, Sajaniemen kylässä. Maisematyöluvan hakemiseen velvoittaa ilmoitetun hakkuualueen sijaitseminen osittain osayleiskaava-alueen MA-alueella, jolle on kaavassa asetettu maisematyölupavelvoite. Kyseessä on harvennushakkuu kolmella hakkuukuviolla, joista kaksi sijaitsee Loppijärven ranta-alueella. Hakkuiden pinta-alaksi on ilmoitettu 1,5 ha.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 10.10.–8.11.2018 Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 Loppi.

Asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus tehdä muistutuksia hakemuksesta. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläoloaikana, viimeistään 8.11.2018 klo 15.00 mennessä Lopen lupalautakunnalle, osoite Yhdystie 5, 12700 LOPPI.

 

Loppi 10.10.2018

LUPALAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.