Yleinen

Maisematyölupahakemus / Paula Koskimäki

Paula Koskimäki, asianhoitajanaan Aarne Hakala/Metsäpalvelu Puusteri, hakee maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista lupaa puiden kaatamiselle omistamallaan tilalla Hiidenkannas RN:o 1:112 Tevännön kylässä. Maisematyöluvan hakemiseen velvoittaa ilmoitetun hakkuualueen sijaitseminen Tevännön – Sinervän ranta-asemakaava-alueella. Kyseessä on harvennushakkuu kahdella hakkuukuviolla, jotka sijaitsevat Teväntö- ja Sinerväjärvien välisellä kannaksella. Hakkuualojen pinta-alaksi on ilmoitettu yhteensä noin 2,3 ha.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 8.1. – 23.1.2019 Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 Loppi.

Asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus tehdä muistutuksia hakemuksesta. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläoloaikana, viimeistään 23.1.2019 klo 15.00 mennessä Lopen lupalautakunnalle, osoite Yhdystie 5, 12700 LOPPI.

 

Loppi 8.1.2019

LUPALAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.