Kuulutus

Maisematyölupahakemus / UPM-Kymmene Oyj

UPM-Kymmene Oyj hakee maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista lupaa puiden kaatamiselle tilalla Salo RN:o 1:1352 Salon kylässä. Maisematyöluvan hakemiseen velvoittaa ilmoitetun hakkuualueen sijaitseminen osittain Kaartjärven rantakaava-alueella ja osittain Kaartjärvi, Leppälammin rantakaava-alueella. Kyseessä on harvennushakkuu ja uudistushakkuu 11 hakkuukuviolla. Hakkuualojen pinta-alaksi on ilmoitettu yhteensä 14,8 ha.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 9.2. – 10.3.2021 Lopen kirjastossa, Palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 Loppi.

Asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus tehdä muistutuksia hakemuksesta. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläoloaikana, viimeistään 10.3.2021 klo 15.00 mennessä Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, osoite Yhdystie 5, 12700 LOPPI.

 

Loppi 9.2.2021

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.