Yleinen

Maisematyölupapäätöksiä

Ympäristöpäällikkö on päätöksillään 7.1.2019 (2 ja 3 §:t) myöntänyt seuraavat puiden kaatoa koskevat maisematyöluvat:

1. Anna Karjalainen (2 §), tilat Päivärinne RN:o 3:19 ja Kalliopelto RN:o 3:24 Sajaniemen kylässä. Kyseessä on harvennushakkuu kolmella hakkuukuviolla, yhteensä 1,5 hehtaarin alueella.

2. Petri Levonius (3 §), tila Maantie-Soukki RN:o 9:70 Sajaniemen kylässä. Kyseessä on avohakkuu yhdellä, noin 1,4 hehtaarin hakkuukuviolla.

Päätökset annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 9.1.2019.

Päätösasiakirjat muutoksenhakuohjeineen ovat nähtävillä 8.1. – 23.1.2019 Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 LOPPI.

 

Loppi 8.1.2019

LUPALAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.