Kuulutus

Maisematyölupapäätöksiä

Ympäristöpäällikkö on päätöksillään 24.7.2020 myöntänyt seuraavat puiden kaatoa koskevat maisematyöluvat:

1. UPM-Kymmene Oyj: Loppi Syrjälänmaa, RN:o 1:908, Salon kylässä, Onkimaanjärven rannan läheisyydessä. Kyseessä on uudistushakkuu 5,4 ha alueella neljällä hakkuukuviolla.

2. Riitalan yhteismetsän hoitokunta/Pauli Sibakov: Riitalan yhteismetsän tila, RN:o 1:0, Räyskälän kylässä. Kyseessä on jatkoaikahakemus 9.2.2015 myönnettyyn maisematyölupaan, jonka mukaisia toimenpiteitä on tekemättä ensiharvennuksia 4,7 ha, harvennushakkuita 5,9 ha, ylispuuhakkuita 3,6 ha, siemenpuuhakkuita 12,5 ha ja avohakkuita 1,2 ha alueella. Jäljellä olevia hakkuualoja on yhteensä 27,9 ha 17 hakkuukuviolla.

3. UPM-Kymmene Oyj: Salmio, RN:o 1:1321, Salon kylässä, Sääksjärven ja Sorsamon rantojen läheisyydessä. Kyseessä on uudistushakkuu 11,3 ha alueella kuudella hakkuukuviolla.

 

Päätökset annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 29.7.2020.

Päätösasiakirjat muutoksenhakuohjeineen ovat nähtävillä 28.7. – 12.8.2020 Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 LOPPI.

 

Loppi 28.7.2020

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.