Kuulutus

Muutoshakemus maa-ainesten ottamiseen / Soravuori Oy / Henry Vuorinen

Maa-aineslain 13 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Soravuori Oy / Henri Vuorinen on toimittanut Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle muutoslupahakemuksen maa-ainesten ottamiseksi tilalta Tyhjälä, RN:o 9:125, Lopen kunnan Läyliäisten kylä. Hakemus koskee muutosta nykyiseen maa-ainesten ottamislupaan sisältäen maa-aineksen lisäksi kalliokiviaineksen ottamista. Lupaa haetaan myös puhtaiden ylijäämämaiden vastaanotolle maisemointia varten. Nykyinen ottamislupa on alkanut 22.5.2019 ja päättyy 31.5.2029. Lupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi 11,565 ha:n alueelle 905 000 m³ maa-ainesvarannon ottamiseksi.

Lupahakemus liitteineen on nähtävänä 24.6. – 24.7.2020 Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 LOPPI. Mahdolliset muistutukset hakemuksen johdosta on toimitettava kirjallisina nähtävilläoloaikana, viimeistään 24.7.2020 klo 15.00 mennessä, Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle osoitteeseen Yhdystie 5, 12700 LOPPI tai sähköpostitse osoitteeseen lopen.ymparisto@loppi.fi.

 

Loppi 24.6.2020

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.