Kulttuuri ja vapaa-aika Nuoriso

Nuorisovaltuusto kaudelle 2020-2022 valittiin ilman vaaleja

Kunnanhallitus asetti kokouksessaan 25.11.2019 nuorisovaltuuston vuosiksi 2020–2022 ja hyväksyi sen jäseniksi Viivi Riikosen, Selina Ingalsuon, Feetu Hatakan, Aapo Leppikallion, Tuomas Rienton ja Susa Lehtisen.

Nuorisovaltuuston vaaleja ei tällä kertaa järjestetty, sillä määräaikaan 3.11.2019 ehdokkaiksi ilmoittautui kuusi nuorta, joista kaikki ovat automaattisesti uuden nuorisovaltuuston jäseniä.

Nuorisovaltuustolla on läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston kokouksissa sekä oma edustajansa kaikissa lautakunnissa (läsnäolo- ja puheoikeus).

Nuorisovaltuusto on nuorten osallistamisen keino. Nuorisovaltuustot ovat poliittisesti sitoutumattomia nuorten vaikuttajaryhmiä, jotka toimivat omissa kunnissaan ajamassa paikallisten nuorten etuja. Nuorisovaltuustot kirjattiin vuonna 2015 kuntalakiin takaamaan nuorten mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa. Lain mukaan jokaisessa kunnassa tulisi olla nuorisovaltuusto. Kunnan on huolehdittava nuorisovaltuuston toimintaedellytyksistä eli esimerkiksi kokousjärjestelyistä ja ohjaamisesta.

 OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.