Elinkeinopalvelut Työllisyydenhoito

Nuorten kesätyöllistämisen tukea voi hakea 31.5. asti

Lopen kunta tukee loppilaisten 15–17-vuotiaiden nuorten kesätyöllistämistä 10 000 euron määrärahalla ajalla 1.6.2019–31.8.2019.

Kunta maksaa loppilaisen nuoren työllistävälle yritykselle/yhdistykselle tukea 200 euroa / työllistetty nuori. Tuen edellytyksenä on vähintään kahden viikon pituinen työjakso. Tarkoituksena on, että mahdollisimman moni loppilainen nuori saisi mahdollisuuden kesätyöhön.

Yhdellä yrityksellä/yhdistyksellä on mahdollisuus saada tuki yhteensä kolmen nuoren työllistämiseen. Oman perheenjäsenen työllistämiseen tukea ei myönnetä.

Työnantajan edellytetään ilmoittavan tarjoamaansa työpaikkaa avoimesti haettavaksi. (esim. TE-toimisto, koulujen ilmoitustaulut, Lopen kunnan nettisivut tms.)

Työllistävä yritys/yhdistys valitsee sopivaksi katsomansa henkilön tehtävään. Tukea myönnetään määrärahojen puitteissa juoksevasti siinä järjestyksessä, kun tukihakemukset tulevat kuntaan. Työnantajan tulee hakea tukea kunnalta 31.5.2019 mennessä. Tuki myönnetään aluksi yhdelle nuorelle/yritys tai yhdistys.

Tukihakemuksia saa kunnan kotisivuilta ja kunnan kirjastosta. Tukihakemus toimitetaan työllisyyskoordinaattori Sirkku Jabangille Lopen kunnantalolle.

Työllistämistuki maksetaan jälkikäteen, yrityksen/yhdistyksen toimitettua tilitysilmoituksen, jäljennöksen työsopimuksesta sekä tosite nuorelle maksetusta palkasta työllisyyskoordinaattorille. Työnantajan edellytetään maksavan kesätyöntekijälle vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Tästä voit tutustua lakiin nuorista työntekijöistä 

Hakulomakkeet

Nuorten kesatyollistamisen tuen hakemus

Nuorten kesatyollistamisen tuen hakemus

Lisätietoa antaa

Sirkku Jabang
työllisyyskoordinaattori
019 758 6151
sirkku.jabang (at) loppi.fi

 OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.