Elinkeinopalvelut Yleinen

Nuorten kesätyöllistämisen tuki

Lopen kunnassa käytössä ollut nuorten kesätyöllistämisen tukeminen saa jatkoa tulevanakin kesänä. Kunnan budjetissa on varattu 10.000 euron määräraha tarkoitusta varten.

Kunta tukee nuorten kesä­työllistämistä myöntämällä Lopella toimiville yrittäjille nuorten työllistämiseen tulevana kesänä palkka­tukea 400 euroa/nuori. Aiempina vuosina Lopen Yrittäjät, Lions Club Loppi, Lions Club Loppi/Marski ja Lions Club Loppi/MaijaStiinat sekä MTK-Loppi ovat olleet mukana tukemassa nuorten kesätyöllistämistä. Yhdistyksiä haastetaan mukaan toimintaan myös tänä vuonna 400 euron tukisummalla. Mikäli yhdistykset osallistuvat, riittää tukea useamman nuoren työllistämisen tukemiseen.

Joka vuosi nuoret ovat palkan lisäksi saaneet erittäin arvokasta työkokemusta tulevaisuuden varalle. Lämmin kiitos kaikille nuoria työllistäneille työnantajille!

Tuen maksamisen edellytykset

Kunta maksaa vuosina 2001 – 2005 syntyneen nuoren vähintään 3 viikon ajaksi ajan­jaksolla 1.5.–31.8.2021 työllistävälle Lopella toimivalle yrittäjälle työllistämis­tukea 400 euroa/nuori. Yhdellä yrittäjällä on mahdollisuus saada tuki enintään kahden nuoren työllistämiseen. Oman perheenjäsenen työllis­tä­mi­seen tukea ei myönnetä.

Työnantajan edellytetään ilmoittavan tarjoamansa työpaikka nuoren avoimesti haettavaksi esim. Hämeen TE-toimistoon (työ- ja elinkeinotoimisto), Kuntarekryyn, Lopen kunnan sivuille, sosiaaliseen mediaan (facebook, twitter) tai johonkin oppilaitokseen (oppilaitosten sivut, lehdet, ilmoitustaulut). Työpaikan tulee olla avoinna vähintään viikon ajan. Avoimen työpaikan voi ilmoittaa 4.2.– 25.5.2021. 

Kun avoin paikka on ollut haussa vähintään viikon ajan, voi työllistävä yritys valita hakijoiden joukosta parhaaksi ja työ­tehtävään sopivimmaksi katsomansa henkilön. Kun työllistävä yritys/työnantaja on tehnyt valintansa, toimitetaan tukihakemukset Lopen kuntaan työllisyyskoordinaattori Sirkku Jabangille.  Tukea myönnetään siinä järjestyksessä kuin hakemukset tulevat kuntaan. Ensimmäisellä kierroksella tukea myönnetään yhdelle työllistettävälle / yritys tai työnantaja.

Mikäli tukirahaa jää tämän jälkeen jaettavaksi, myönnetään saapumis­järjestyksessä tukea kahden nuoren tukemiseen hakeville yrityksille määrä­rahan puitteissa. Mikäli sinä päivänä, kun määräraha tulee kokonaan käytetyksi, saapuu kuntaan useampi tukihakemus, suoritetaan arvonta.

Hae tukea 30.5.2021 mennessä

Työnantajan tulee hakea tukea kunnalta 30.5.2021 men­nessä.

Hakulomake >> Lomake_Tuki_nuorten_kesatyollistamiseen_2021
Tukea haettaessa tulee ilmoittaa työllistettävän henkilön/henkilöiden henkilö- ja palkkaustiedot sekä työsuhteen kesto.

Päätöksen tuen myöntämisestä tekee kunnan henkilöstöpäällikkö 15.6.2021 mennessä. Tuki makse­taan jälkikäteen viimeistään lokakuun 2021 aikana työ­sopimus- ja palkkatodistusjäljennöksiä vastaan. Jäljennökset on toimitettava kuntaan 30.9.2021 mennessä. Työn­antajan edellytetään maksavan kesätyön­tekijälle vähintään työehtosopimuksen mukainen minimipalkka.

Lisätietoja antaa

työllisyyskoordinaattori Sirkku Jabang puh. 019 758 6151 sirkku.jabang@loppi.fiOLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 3 Ei 0 Kyllä 3 Ei 0

Kommentit on suljettu.