Elinkeinopalvelut Yleinen

Nuorten kesätyöllistämisentuki 2017

Nuorten kesätyöllistämisen tukeminen saa jatkoa tulevanakin kesänä.
Lopen kunnan budjetissa on varattu 10.000 euron määräraha tarkoitusta varten.

Kunta tukee nuorten kesä­työllistymistä myöntämällä Lopella toimiville yrittäjille nuorten työllistämiseen tulevana kesänä palkka­tukea 400 euroa/nuori. Lopen Yrittäjät, Lions Club Loppi, Lions Club Loppi/Marski ja Lions Club Loppi/MaijaStiinat ovat panoksellaan mukana tukemassa nuorten kesätyöllistämistä.

Vuonna 2016 tukea myönnettiin yhteensä 23 nuorelle. He saivat palkan lisäksi erittäin arvokasta työkokemusta tulevaisuuden varalle. Lämmin kiitos kaikille nuoria työllistäneille työnantajille!

Käytäntö on pääosin samanlainen kuin aiemmin. Aikatauluja ja käytäntöjä on täsmennetty seuraavasti:

Kunta maksaa vuosina 1997–2001 syntyneen nuoren vähintään 3 viikon ajaksi ajan­jaksolla 1.5.–31.8.2017 työllistävälle Lopella toimivalle yrittäjälle työllistämis­tukea 400 euroa/nuori. Yhdellä yrittäjällä on mahdollisuus saada tuki enintään kahden nuoren työllistämiseen. Oman perheenjäsenen työllis­tä­mi­seen tukea ei myönnetä.

Työnantajan edellytetään ilmoittavan tarjoamansa työpaikka avoimesti haettavaksi Hämeen TE-toimistoon (työ- ja elinkeinotoimisto). Työpaikan tulee olla avoinna TE-toimistossa vähintään viikon ajan. Avoimen työpaikan voi ilmoittaa TE-toimistoon 21.2.23.5.2017.

Kun avoin paikka on ollut TE-toimistossa vähintään viikon ajan, voi työllistävä yritys valita hakijoiden joukosta parhaaksi ja työ­tehtävään sopivimmaksi katsomansa henkilön. Kun työllistävä yritys/työnantaja on tehnyt valintansa, toimitetaan tukihakemukset Lopen kuntaan.  Tukea myönnetään siinä järjestyksessä kuin hakemukset tulevat kuntaan. Ensimmäisellä kierroksella tukea myönnetään yhdelle työllistettävälle / yritys tai työnantaja.

Mikäli tukirahaa jää tämän jälkeen jaettavaksi, myönnetään saapumis­järjestyksessä tukea kahden nuoren tukemiseen hakeville yrityksille määrä­rahan puitteissa. Mikäli sinä päivänä, kun määräraha tulee kokonaan käytetyksi, saapuu kuntaan useampi tukihakemus, suoritetaan arvonta.

Työnantajan tulee hakea tukea kunnalta 31.5.2017 men­nessä.
Tukea haettaessa tulee ilmoittaa työllistettävän henkilön/henkilöiden henkilö- ja palkkaustiedot sekä ajanjakso, milloin työpaikka on ollut TE‑toimistossa avoimesti haettavana. Tukihakemuksia saa mm. Lopen kunnan kotisivuilta sekä kunnantalolta/kirjastosta Palvelupiste Rosamundasta.

Tuki nuorten kesätyöllistamiseen 2017 -hakemus

Jos sinulla on mahdol­lisuus tarjota työtä nuorelle, ilmoita työpaikka TE‑toimistoon aikaisintaan 21.2.2017 ja viimeistään 23.5.2017 täyttämällä työpaikkailmoitus osoitteessa https://asiointi.mol.fi/vapa/tyonantajapalvelut . Työpaikkailmoituksen jättämiseen liittyviä neuvoja voi kysyä Hämeen TE-toimiston yrityspalveluista, p. 0295 041 440.

Päätöksen tuen myöntämisestä tekee Lopen kunnan hallintopäällikkö 31.5.2017 mennessä. Tuki makse­taan jälkikäteen viimeistään lokakuun 2017 aikana työ­sopimus- ja palkkatodistusjäljennöksiä vastaan. Jäljennökset on toimitettava kuntaan 22.9.2017 mennessä. Työn­antajan edellytetään maksavan kesätyön­tekijälle vähintään työehtosopimuksen mukainen minimipalkka.

Lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Jyrki Käki, yhteystiedot alla.

Yhteistyöterveisin

Jyrki Käki
kehittämispäällikkö
040 330 6014
jyrki.kaki@loppi.fi

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.