Päätöksenteko

Osallistuva budjetointi vuonna 2021

Lopen kunnan talousarvioon on tänäkin vuonna varattu 20 000 euroa osallistuvaan budjetointiin. Vuonna 2020 budjetoinnilla rahoitettiin ehdotus ”Ojajärven uimarannan kehittäminen”.

Mitä on osallistuva budjetointi?

Osallistuva budjetointi tarkoittaa talouden ja demokratian yhdistämistä siten että asukkaat otetaan mukaan päättämään mihin taloudelliset resurssit käytetään. Summaa ei jaeta avustusten tapaan ulos, vaan kunta käyttää rahan, mutta kuntalaiset päättävät mihin se käytetään.

Osallistuvan budjetoinnin ideoiden tulee olla kunnan strategian ja sen painopisteiden mukaisia, yleishyödyllisiä ja niiden oli tuotettava iloa mahdollisimman monelle kuntalaiselle.

Vuoden 2021 aikana toteutettava osallistuva budjetointi etenee neljässä vaiheessa

1.    Kuntalaisten ideoita kerätään 18.2. – 7.3.2021 välisenä aikana

Kuntalaiset saavat esittää ideoita ja ehdotuksia varatun rahasumman käyttötarkoituksista. Ehdotuksia voi esittää kuka tahansa loppilainen henkilö tai yhteisö. Ehdotukset tehdään sähköisellä lomakkeella, puhelimitse kunnan Palvelupiste Rosamundaan p. 019 758 6006, tai kirjeitse osoitteeseen Lopen kunta, Yhdystie 5, 12700 Loppi.

2.    Valmistelutyöryhmä kokoontuu valitsemaan äänestettävät ehdotukset

Valmistelutyöryhmä kokoontuu valitsemaan ne ehdotukset, jotka ovat toteuttamiskelpoisia äänestystä varten.

Työryhmään kuuluvat valtuuston puheenjohtaja Timo Heinonen, hallituksen puheenjohtaja Asko Niemelä ja valtuuston varapuheenjohtaja Sakari Vuorinen sekä kunnanjohtaja Mikko Salmela.

3.    Kuntalaiset äänestävät esitetyistä ideoista 15. – 29.3.2021

Kuntalaiset pääsevät äänestämään esitetyistä ideoista toteutukseen etenevät kohteet. Äänestys toteutetaan sähköisellä alustalla.

4.    Kunnanhallitus päättää toteutettavista kohteista

Toteutettavista kohteista tehdään päätös 26.4.2021 pidettävässä kunnanhallituksen kokouksessa, jonka jälkeen valittujen kohteiden toimeenpano käynnistetään.

Lisätietoja antaa

Jenny Saarela
talous- ja hallintojohtaja
040 676 6422
jenny.saarela (at) loppi.fiOLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 0 Kyllä 2 Ei 0

Kommentit on suljettu.