Konserni- ja hallintopalvelut Kulttuuri ja vapaa-aika Sivistyspalvelut Sosiaalipalvelut Tekniset palvelut

Osallistuva budjetointi vuonna 2022 – anna ehdotuksesi 31.1.2022 mennessä

Lopen kunnan talousarvioon on jo kolmannen kerran varattu 20 000 euroa osallistuvaan budjetointiin. Vuosien 2020 ja 2021 budjetoinneilla on rahoitettu Ojajärven ja Vojakkalan uimarantojen kunnostusta.

Mitä on osallistuva budjetointi?

Osallistuva budjetointi tarkoittaa talouden ja demokratian yhdistämistä siten, että asukkaat otetaan mukaan päättämään mihin kunnan käytössä olevia julkisia varoja käytetään.  Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on ideoida, päättää ja toteuttaa yhdessä kohde, joka tuottaa iloa mahdollisimman monelle kuntalaiselle.

Osallistuvan budjetoinnin ideoiden tulee olla kunnan strategian ja sen painopisteiden mukaisia, yleishyödyllisiä. Ehdotuksen tulee olla toteutettavissa kunnan toimivallan puitteissa.

Vuoden 2022 aikana toteutettava osallistuva budjetointi etenee neljässä vaiheessa

  1. Kuntalaisten ideoita kerätään 17.- 31.1.2022 välisenä aikana

Kuntalaiset saavat esittää ideoita ja ehdotuksia varatun rahasumman käyttötarkoituksista. Ehdotuksia voi esittää kuka tahansa loppilainen henkilö tai yhteisö. Ehdotukset tehdään sähköisellä lomakkeella tai kirjeitse osoitteeseen Lopen kunta, Yhdystie 5, 12700 Loppi.

  1. Valmistelutyöryhmä kokoontuu valitsemaan äänestettävät ehdotukset

Valmistelutyöryhmä kokoontuu valitsemaan ne ehdotukset, jotka ovat toteuttamiskelpoisia äänestystä varten.

Työryhmään kuuluvat valtuuston puheenjohtaja Suvi Louhelainen, hallituksen puheenjohtaja Timo Heinonen, valtuuston I varapuheenjohtaja Leila Ahlqvist ja II varapuheenjohtaja Tiina Seppälä, hallituksen varapuheenjohtaja Jorma Kilpiäinen sekä kunnanjohtaja Mikko Salmela.

  1. Kuntalaiset äänestävät esitetyistä ideoista 16.-28.2.2022

Kuntalaiset pääsevät äänestämään esitetyistä ideoista toteutukseen etenevät kohteet. Äänioikeus on kaikilla loppilaisilla ikään katsomatta. Äänestys toteutetaan sähköisellä alustalla. Äänestys päättyy 28.2.2022 klo 12.

  1. Kunnanhallitus päättää toteutettavista kohteista

Toteutettavista kohteista tehdään päätös 7.3.2022 pidettävässä kunnanhallituksen kokouksessa, jonka jälkeen valittujen kohteiden toimeenpano käynnistetään.

Lisätietoa antaa

Jenny Saarela
talous- ja hallintojohtaja
040 676 6422
jenny.saarela (at) loppi.fi

 

 OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.