Yleinen

Osallistuvan budjetoinnin äänestyksen voitti Vojakkalan uimarannan kunnostus

Osallistuvan budjetoinnin äänestys päättyi maanantaina 29.3.2021. Jatkoon päässeitä 33 ehdotusta sai äänestää 15.-29.3.2021 välisenä aikana.  Äänestyksessä annettiin yhteensä 695 hyväksyttyä ääntä.

Eniten hyväksyttyjä ääniä, 99 kpl, sai ehdotus numero 7 Vojakkalan uimarannan kunnostus. Kyseessä on kunnan rakennuttama uimapaikka, ei valvottu uimaranta, mikä voi vaikuttaa siihen minkälaisia uimapaikan kehittämiskohteita voidaan viedä täytäntöön. Kehitettävään kohteeseen tuli ehdotusvaiheessa useita esityksiä, joissa mainittiin useita kehittämiskohteita. Kaikkia Vojakkalan uimapaikan kehittämiseen ehdotettuja ideoita ei pystytä budjettiin varatulla 20 000 eurolla toteuttamaan.

Muita paljon ääniä saaneita kohteita olivat Launosten, Läyliäisten ja kirkonkylän taajamien yleisilmeen ja viihtyisyyden kohentaminen (94 ääntä), Koirapuiston rakentaminen (74 ääntä) sekä Kuntoportaat Launosiin ja Läyliäisiin (69 ääntä).

Osallistuva budjetointi etenee seuraavaksi päätöksentekovaiheeseen. Kunnanhallitus käsittelee asian kokouksessaan 7.4.2021. Päätöksenteon jälkeen aloitetaan kohteen toteutus.

Lopen kunnassa toteutettavaan vuoden 2021 osallistuvaan budjetointiin on varattu 20 000 euroa.  Kuntalaisten ideoita kerättiin 7.3.2021 saakka, johon mennessä ehdotuksia tuli yhteensä 85. Ehdotuksia sai esittää kuka tahansa loppilainen henkilö tai yhteisö. Osallistuvan budjetoinnin kohteen tulee olla yleishyödyllinen ja sen on tuotettava iloa mahdollisimman monelle kuntalaiselle. Lisäksi sen toteuttamisen tulee olla kunnan toimivallassa.

Osallistuva budjetointi toteutetaan Lopella toista kertaa. Vuonna 2020 ehdotuksia tuli yhteensä 41, joista jatkoon pääsi 27. Viime vuonna ääniä annettiin kaikkiaan 868, eniten ääniä saanut ehdotus Ojajärven uimarannan kehittäminen sai 106 ääntä.

Lisätietoja antaa

Jenny Saarela
talous- ja hallintojohtaja
040 676 6422
jenny.saarela (at) loppi.fi

 

 OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.