Kuulutus

Osayleiskaavan hyväksyminen / Läyliäinen-Maakylä-osayleiskaava 2035

Valtuusto on kokouksessaan 25.2.2019 (§ 2) hyväksynyt Läyliäinen–Maakylä-osayleiskaava 2035:n.

Asiakirjat ovat nähtävänä 6.3.–5.4.2019 Palvelupiste Rosamundassa (kirjasto) ja Lopen kunnan kotisivuilla.

Loppi 6.3.2019

LOPEN KUNNANHALLITUS


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1

Kommentit on suljettu.