Avoimet työpaikat

Päätoimisen tuntiopettajan vuorotteluvapaan viransijaisuus

Lopen kunta julistaa haettavaksi päätoimisen tuntiopettajan vuorotteluvapaan viransijaisuuden (4. lk) ajalle 6.8.2019-31.1.2020.

Vuorotteluvapaan sijaisen on oltava työttömänä työnhakijana TE-toimistossa oleva henkilö. Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai alle 30-vuotias äskettäin ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittanut tai vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukainen kelpoisuus. Valittujen on ennen vaalin vahvistamista esitettävä lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote. Alkuperäiset kelpoisuustodistukset pyydetään nähtäväksi haastatteluun kutsuttavilta. Viransijaisuuden täyttämisessä noudatetaan kahden (2) kuukauden koeaikaa.

Palkkaus määräytyy kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Kunnassamme on tehty työn vaativuuden arviointi, johon tehtäväkohtainen palkka perustuu. Lopen kunnassa kelpoisen päätoimisen tuntiopettajan peruspalkka on 2699,20€. Tämän lisäksi tulevat mahdolliset TVA-lisät.

Lopen kunta käyttää sähköistä rekrytointijärjestelmää, joten hakemus tulee tehdä osoitteessa www.kuntarekry.fi 30.5. klo 12.00 mennessä.

Lisätietoja antaa Kirkonkylän kasvatusalueen rehtori Erika Kauppi-Nykänen 040 330 6187 tai erika.kauppi-nykanen@loppi.fi


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.