Kunnantalo

Päätöksenteko

Lopen kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, jossa on 27 valtuutettua. Valtuutetut ja heidän varajäsenensä valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kuntavaaleissa. Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Tutustu luottamushenkilöihin.

Sidonnaisuusilmoitukset

kokousnuija

Esityslistat ja pöytäkirjat

Lopen kunnan toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen siirretään internetiin niiden valmistuttua. Erillisestä järjestelmästä löytyy uusimmat pöytäkirjat korkeintaan muutaman vuoden ajalta.

Hae esityslistoja ja pöytäkirjoja.

Katso myös koko vuoden kokouspäivät.

Miten voin osallistua ja vaikuttaa?

Loppilainen voi vaikuttaa asioihin vaaleissa äänestämisen lisäksi tekemällä aloitteita ja valituksia, ottamalla yhteyttä luottamushenkilöihin ja virkamiehiin sekä osallistumalla yleisötilaisuuksiin, kyselyihin ja keskusteluihin.

Tutustu erilaisiin vaikuttamisen kanaviin ja työkaluihin koostamassamme vaikuttamisen osiossa. Osallistu ja vaikuta omalla tavallasi – sähköisesti tai kasvokkain.

Osallistu ja vaikuta!

Viranhaltijapäätökset

Muut päätökset

 

Kaavoitus

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa arkimaanantaina. Kunnanhallituksen kokouspöytäkirjat ovat julkisesti nähtävillä kokouksen jälkeisenä keskiviikkona kunnantalolla.

Tutustu kunnanhallituksen jäseniin.

Vanhakoski, ilmakuva

Valtuusto

Valtuusto kokoontuu 7–8 kertaa vuodessa. Kokoukset ovat arkimaanantaisin klo 18.00 alkaen kunnantalon valtuustosalissa osoitteessa Yhdystie 5. Kokoukset ovat yleisölle avoimia.

Tutustu valtuutettuihin.

Parkkaajantie 3

Lautakunnat

Lopen kunnassa toimivat seuraavat asioita kunnanhallitukselle valmistelevat lautakunnat: sivistyslautakunta, perusturvalautakunta, tekninen lautakunta, tarkastuslautakunta sekä ympäristö- ja rakennuslautakunta.

Tutustu lautakuntiin.