Sidonnaisuusilmoitukset ja sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoidossa. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen.

Sidonnaisuuksien ilmoittamisella on tavoitteena edistää kunnan päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Sidonnaisuuksista ilmoitetaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi ja ylläpitää yleisessä tietoverkossa julkaistavaa erillistä sidonnaisuusrekisteriä.

Ilmoitettavat sidonnaisuudet

  • johtotehtävät ja luottamustoimet elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä
  • merkittävä varallisuus
  • muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoidossa.

Valtuuston puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat:

Heinonen Timo
Kilpiäinen Jorma
Laukkanen Jarmo
Vuorinen Sakari

Kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet:

Ahlqvist Leila
Hietala-Virtanen Satu-Maria
Järvinen Marjo
Kanerva Risto
Kataja Janne
Kollin Ossi
Laine Rosa
Lehtilä Heli
Mikkola Antti
Myllykoski Satu
Männistö Juhana
Niemelä Asko
Peltomäki Marja
Pikkarainen Jarmo
Pyhälammi Eeva
Päivärinta Teemu
Salminen Antti
Salomaa Ari
Seppälä Tiina
Tuominen Susanna
Tölmälä Tuukka
Ukkola Marja

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet:

Alho Aimo
Asell Reijo
Hatakka Jarno
Hauhia Vesa
Hellgren Seppo
Kallela Sanna
Kanerva Risto
Kekki Outi
Laukkanen Jarmo
Leino Asta
Mikkola Antti
Myllykoski Satu
Paalijärvi Sari
Pirttilä Satu
Päivärinta Teemu
Salomaa Ari
Ukkola Marja
Voivala Kati

Lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat:

Ahlqvist Leila
Hellgren Seppo 
Hietala-Virtanen Satu-Maria
Joutsi-Hänninen Riitta
Kataja Janne
Kollin Ossi
Mikkola Antti
Päivärinta Teemu
Rautiainen Marianna
Suonurmi Riitta

Kunnanhallituksen ja lautakuntien esittelijät:

Hintsala Anne
Kiviranta Jaakko
Kokko Marianna
Lehtinen Riitta
Rahikainen Timo
Saarela Jenny
Salmela Mikko
Silvennoinen Mika
Ulvila Sari
Ylinen Maija

Kunnanjohtaja:

Salmela Mikko


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 3 Ei 1 Kyllä 3 Ei 1