Sidonnaisuusilmoitukset ja sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoidossa. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen.

Sidonnaisuuksien ilmoittamisella on tavoitteena edistää kunnan päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Sidonnaisuuksista ilmoitetaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi ja ylläpitää yleisessä tietoverkossa julkaistavaa erillistä sidonnaisuusrekisteriä.

Ilmoitettavat sidonnaisuudet

  • johtotehtävät ja luottamustoimet elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä
  • merkittävä varallisuus
  • muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoidossa.

Valtuuston puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat:

Heinonen Timo
Kilpiäinen Jorma
Laukkanen Jarmo
Vuorinen Sakari

Kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet:

Ahlqvist Leila
Hietala-Virtanen Satu-Maria
Järvinen Marjo
Kanerva Risto
Kataja Janne
Kollin Ossi
Laine Rosa
Lehtilä Heli
Lähde Joni
Mikkola Antti
Myllykoski Satu
Männistö Juhana
Männistö Minna
Niemelä Asko
Pikkarainen Jarmo
Pyhälammi Eeva
Päivärinta Teemu
Salminen Antti
Seppälä Tiina
Tuominen Susanna
Tölmälä Tuukka
Ukkola Marja

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet:

Asell Reijo
Hatakka Jarno
Hauhia Vesa
Hellgren Seppo
Kallela Sanna
Kanerva Risto
Kekki Outi
Laukkanen Jarmo
Leino Asta
Mikkola Antti
Mustajoki Markus
Myllykoski Satu
Männistö Minna
Paalijärvi Sari
Pirttilä Satu
Päivärinta Teemu
Salomaa Ari
Voivala Kati

Lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat:

Ahlqvist Leila
Hellgren Seppo 
Hietala-Virtanen Satu-Maria
Joutsi-Hänninen Riitta
Kataja Janne
Kollin Ossi
Mikkola Antti
Naakka Tommi
Päivärinta Teemu
Rautiainen Marianna

Kunnanhallituksen ja lautakuntien esittelijät:

Alho Marjo
Kyllönen Pia
Lehtinen Riitta
Lepola Kaisa
Rahikainen Timo
Salmela Mikko
Ulvila Sari

Kunnanjohtaja:

Salmela Mikko


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1