Kuulutus

Päätös maa-aineslain 16 §:n mukaisesta hakemuksesta

Lopen ympäristöpäällikkö on päätöksellään 23.3.2020 (2 §) hyväksynyt Rudus Oy:n hakemuksen maa-ainesluvassa hyväksytyn ottamissuunnitelman vähäisestä muutoksesta. Päätös koskee lupalautakunnan (25.4.2018, § 22) myöntämää maa-aineslupaa tiloilla Tehtaanportti, RN:o 8:149 (kiinteistötunnus 433-406-8-149), Heikkilä, RN:o 8:66 (kiinteistötunnus 433-406-8-66) ja Aitanmäki RN:o 8:163 (kiinteistötunnus 433-406-8-163), Lopen kunnan Läyliäisten kylässä. Kyseessä on ottamissuunnitelman muuttaminen siten, että alueen länsi- ja lounaisosien luiskien yläreuna sijaitsee kaivualueen rajan ja ottamisalueen rajan välisellä vyöhykkeellä. Muutos on tarpeen, jotta reunaluiska saadaan rakennettua riittävän loivaksi ja maisemankuvaan sopivaksi.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 25.3.2020.

Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä 24.3. – 24.4.2020 Lopen kunnan verkkosivuilla sekä Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 LOPPI. Koronaviruksesta johtuen kirjasto on toistaiseksi suljettuna. Nähdäksenne asiakirjat ottakaa yhteyttä ja sopikaa tapaamisesta: palvelusihteeri Nina Leivo, p. 019 758 6006.

 

 

Loppi 24.3.2020

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.