Kuulutus

Päätös maa-aineslain 16 §:n mukaisesta hakemuksesta

Lopen ympäristöpäällikkö on päätöksellään 15.11.2019 (14 §) hyväksynyt RTA-YHTIÖT OY:n hakemuksen maa-ainesluvan lupamääräysten vähäisestä muutoksesta. Päätös koskee ympäristö- ja rakennuslautakunnan (14.5.2014, § 41) myöntämää maa-aineslupaa tilalla Liuttu, RN:o 1:58, Lopen kunnan Kormun kylässä (kiinteistötunnus 433-403-0001-0058). Kyseessä on teiden kunnossapitoa varten tarvittavan hiekoitushiekan noutaminen ja kuormaaminen, joka päätöksellä on lisätty voimassa olevan maa-ainesluvan lupamääräyksiin. Hiekoitushiekan noutaminen ja kuormaaminen on sallittua 1.10. – 30.4. välisenä aikana maanantaista sunnuntaihin ympäri vuorokauden, myös viikonvaihteessa ja arkipyhinä.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 19.11.2019.

Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä 18.11. – 19.12.2019 Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 LOPPI.

 

Loppi 18.11.2019

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.