Kuulutus

Päätös ympäristöluvan olennaisesta muuttamisesta / Lakan Betoni Oy

Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunta on päätöksellään 28.8.2019 (§ 42) myöntänyt Lakan Betoni Oy:lle ympäristöluvan olennaisen muutoksen tilalla Karelia, kiinteistötunnus 433-406-8-164 sekä määräaloilla tiloista Mäntyrinne, määräalan kiinteistötunnus 433-406-8-150-M601 ja Tehtaanportti, määräalan kiinteistötunnus 433-406-149-M601, Lopen kunnan Läyliäisten kylässä. Lupa koskee varastokenttien rakentamista betonimurskeesta sekä betonin murskausta ja pulverointia.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 4.9.2019.

Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä 3.9. – 4.10.2019 Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 LOPPI.

Loppi 3.9.2019

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.