Kuulutus

Päätös ympäristöluvan vähäisestä muutoksesta / RTA-YHTIÖT OY

Lopen ympäristöpäällikkö on päätöksellään 21.6.2021 (11 §) myöntänyt RTA-YHTIÖT OY:lle luvan poiketa vähäisesti maa-ainesten kuormaamista ja kuljetusta koskevista ympäristölupamääräyksistä tilalla Liuttu, RN:o 1:58 Lopen kunnan Kormun kylässä. Ympäristöluvan (ympäristö- ja rakennuslautakunta 22.6.2011, § 70) lupamääräyksen kohtaan 1 lisättiin, että valmiiden maa-ainesten kuormaaminen ja kuljetus on sallittua arkipäivisin klo 6.00 – 22.00 välisenä aikana. Toiminta on kiellettyä viikonvaihteessa ja arkipyhinä.

Päätös RTA-YHTIÖT OY 2021

Tämä kuulutus ja päätös valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävillä 29.6. – 5.8.2021 Lopen kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.loppi.fi. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä julkaisemisajankohdasta.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 5.8.2021.

 

Loppi 29.6.2021

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.