Yleinen

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta

Lopen ympäristöpäällikkö on päätöksellään 7.1.2019 (1 §) hyväksynyt Lopen Urheiluautoilijat ry:n ja Karkkilan Urheiluautoilijat ry:n ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Päätös koskee Kaloppi rallia, autojen nopeuskilpailua, joka järjestetään Lopella lauantaina 12.1.2019, klo 13-20 välisenä aikana.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 9.1.2019.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä 8.1. – 8.2.2019 Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 Loppi. Valitusaika päätöksestä on sama kuin nähtävilläoloaika. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Loppi 8.1.2019

LUPALAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.