Kuulutus

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta

Lopen ympäristöpäällikkö on päätöksellään 21.6.2021 (10 §) hyväksynyt Lopen Teatteriyhdistys ry:n ilmoituksen melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Päätös koskee 3.7. – 31.7.2021 välisenä aikana järjestettäviä Lopen teatterin kesäteatteriesityksiä osoitteessa Maitokalliontie 11, 12630 Sajaniemi. Esitykset pidetään maanantaista perjantaihin klo 19.00 – 21.30, lauantaisin klo 17.00 – 19.30 ja sunnuntaisin klo 16.00 – 18.30. Edellä mainittujen päivien lisäksi harjoituspäivät äänitekniikan kanssa ovat sunnuntaina 20.6. klo 12.00 – 15.00, tiistaina 29.6. klo 19.00 – 21.30. keskiviikkona 30.6. klo 19.00 – 21.30 ja perjantaina 2.7. klo 19.00 – 21.30.

Päätös Lopen teatteriyhdistys kesäteatteriesitykset 2021

Tämä kuulutus ja päätös valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävillä 29.6. – 5.8.2021 Lopen kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.loppi.fi. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä julkaisemisajankohdasta.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 5.8.2021.

 

Loppi 29.6.2021

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.