Kuulutus

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta

Lopen ympäristöpäällikkö on päätöksellään 27.8.2021 (15 §) hyväksynyt Riihimäen Urheiluautoilijat ry:n ilmoituksen melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Päätös koskee Patojan Nostalgia Seurakilpailua, autojen nopeuskilpailua, joka järjestetään Lopella lauantaina 4.9.2021 klo 13.30 – 18.00 välisenä aikana.

Patojan -Koivistontien reitti
Päätös – Riihimäen UA Patojan Nostalgia 2021

Tämä kuulutus ja päätös valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävillä 31.8. – 7.10.2021 Lopen kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.loppi.fi. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä julkaisemisajankohdasta.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 7.10.2021.

 

Loppi 31.8.2021

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.