Kuulutus

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta

Lopen ympäristöpäällikkö on päätöksellään 20.10.2021 (16 §) hyväksynyt NB-Seinä Oy:n ilmoituksen melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Päätös koskee Läyliäisten kylässä, osoitteessa Läyliäistenraitti 710, 12600 Läyliäinen, tiloilla Tasanko RN:o 8:166 ja Metsäsuo RN:o 8:171 tehtävää louheiden murskausta. Murskaus suoritetaan 21.10. – 21.12.2021 välisenä aikana 3 – 4 jaksossa, joiden yhteiskesto on enintään 49 työpäivää. Toiminta on sallittua maanantaisin klo 7 – 22, tiistaista torstaihin klo 6 – 22 ja perjantaisin sekä arkipyhien aattoina klo 6 – 18.

Päätös NB-Seinä Oy meluilmoitus 2021
Maanmittauslaitos – karttatuloste

Tämä kuulutus ja päätös valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävillä 26.10. – 3.12.2021 Lopen kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.loppi.fi. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä julkaisemisajankohdasta.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 3.12.2021.

 

Loppi 26.10.2021

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.