Kuulutus

Päätös ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisesta

Ympäristöpäällikkö on päätöksellään 28.4.2021 (§ 3) myöntänyt luvan poiketa Lopen kunnan ympäristönsuojelumääräysten 13 §:n kohdasta 13.1 tilalla Suuri Huvila, kiinteistötunnus 433-409-4-23, Lopen kunnan Räyskälän kylässä. Poikkeaminen koskee käytöstä poistetun maanalaisen öljysäiliön maahan jättämistä.

Päätös poikkeamisesta Evon Luonto Oy 28.4.2021

Räyskäläntie 670

Tämä kuulutus ja päätös oikaisuvaatimusohjeineen pidetään yleisesti nähtävillä 4.5. – 25.5.2021 Lopen kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.loppi.fi. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä julkaisemisajankohdasta.

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Lopen kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunnalle viimeistään 25.5.2021.

 

Loppi 4.5.2021

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.