Kuulutus

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta

Lopen ympäristöpäällikkö on päätöksellään 29.8.2019 (§ 11) hyväksynyt maatalousyhtymä Männistö Joonatan ja Männistö Juhanan ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Päätös koskee Pilpalan kylässä, osoitteessa Saarenoja 58, 12750 Pilpala, tilalla Lehtorinne, kiinteistötunnus 433-412-3-169, tehtävää kotitarveotoksi hyväksyttävään maa-ainesten ottoon liittyvää maa-ainesten murskausta. Murskaus suoritetaan 1.10.2019 – 30.4.2020 välisenä aikana siten, että murskauksen kesto on enintään 49 työpäivää. Toiminta on sallittua maanantaista torstaihin klo 7 – 18 ja perjantaisin sekä arkipyhien aattoina klo 7 – 16.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 4.9.2019.

Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä 3.9. – 4.10.2019 Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 LOPPI.

Loppi 3.9.2019

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.