Rakennusvalvonta

– Lupapisteessä voitte kysyä neuvoa Lopella sijaitsevan kiinteistönne tai vuokrakiinteistönne suunnitelmista rakentamiseen, kaavamerkintöihin ja muihin rakentamiseen liittyviin asioihin ja
mikäli hanke etenee hakemukseksi, neuvonnasta voi siirtyä hakemukseen ja toimia Lupapisteen prosessiohjeen mukaan.
Palvelussa voi hakea rakennetun ympäristön lupia sekä hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin – ajasta ja paikasta riippumatta.
Lupapisteessä käydään keskustelua Keskusteluosiossa hankkeeseen ryhtyvien kanssa + osapuolet ennen luvan jättämistä
ja viranhaltija voi osallistua käytävään keskusteluun vasta kun lupahakemus on jätetty. 

Lupapisteen prosessissa kuvataan käytännön järjestys.

Rakennusvalvonnan lomakkeet

Tulostettavat lomakkeet

Tulosta, täytä ja lähetä postitse

Aloittamisilmoitus Lupapisteeseen

Aloittamisoikeutta koskeva lupahakemus ja ohje

Aloituskokouspöytäkirja

Energiaselvityslomake 

Ilmoitus väestönsuojasta

IV-tarkastusasiakirja

Jätevesisuunnitelman liite

Jätevesijärjestelmän tarkastuspöytäkirja

Kokoontumistilat, henkilömäärät

Kosteudenhallintaselvitys

KVV-tarkastusasiakirja

Käyttöönotto tarkistuslista 

Lupapisteen prosessi

Maalämpökaivon asennusraportti

Maalämpökaivon tarkastusasiakirja

Maisematyölupahakemus

Naapurin kuuleminen

Naapurin suostuminen

Purkamis- ja peruskorjausjätteet

Pääsuunnittelijan tarkistuslista

Rakennuksen käyttöönotossa huomioitavaa

Rakennusaikainen kosteudenhallinta (pientalot)

Rakennuslupamenettely Lopen kunta ohje

Rakennustyön tarkastusasiakirja 

Rakentamismääräykset

RM muutoslupahakemus paperinen

Savupiippu- ja tulisijatarkastuspöytäkirja

Selvitys rakennuspaikan maaperän perustamis- ja pohjaolosuhteista

Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen

Kiinteistöinventointi

Kiinteistöinventointilomake
Kiinteistöinventointilomake (doc)


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 21 Ei 23 Kyllä 21 Ei 23