Lähekkäin sijaitsevat asuin- ja lomakiinteistöt voivat järjestää yhteisen kimppakeräyksen tekemällä sopimuksen urakoitsijan kanssa ja hankkimalla mukaan liittyneiden kiinteistöjen jätemäärälle mitoitetun yhden tai useamman jäteastian. Kimppakeräys on vapaaehtoinen ratkaisu, siihen ei voida kiinteistön haltijaa pakottaa liittymään.

Kimppakeräysjärjestelyt ovat suositeltavia ja tehostavat jätteenkeräyksen toimivuutta. Kimppakeräyksessä kimpan jäsenet tekevät keskinäisen kirjallisen sopimuksen, valitsevat vastuuhenkilön, sopivat keskenään maksujen jakautumisesta, sopivasta tyhjennysvälistä ja muodostuvan jätemäärän mukaan valitusta tilavuudeltaan riittävästä jäteastiasta/ -astioista, jotka kimppa hankkii. Normaalien eri kokoisten maanpäällisten jäteastioiden lisäksi Molok-syväkeräyssäiliöiden käyttö on mahdollista, jos kimppa katsoo sellaisen hankinnan esimerkiksi käytettynä Kiertokapula Oy:ltä ja jäteurakoitsijan perimän tyhjennysmaksun olevan taloudellisesti kannattava vaihtoehto. Kimppasopimuksesta tulee ilmoittaa Kiertokapulan asiakaspalveluun. Jäteastioiden sijoittamiseen on aina saatava lupa maaomistajalta. Riippumatta siitä, onko kyseessä yhden kiinteistön tai kimpan hallinnassa oleva jätepiste, on sen haltija aina vastuussa jätepisteen siisteydestä, myös roskaantumisesta ja sen siivoamisesta.

Ilmoitus Kiertokapula Oy:n asiakaspalveluun p. 075 753 0010 tai sähköpostilla asiakaspalvelu@kiertokapula.fi. 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 3 Ei 1 Kyllä 3 Ei 1