Loma-asunnon jäteastian tyhjennysvälin tulee vastata loma-asunnon vuotuista käyttöä.

Jos loma-asuntoa käytetään ympäri vuoden, on jäteastian tyhjennysvälin oltava kunnallisten jätehuoltomääräysten mukainen.

Jos loma-asuntoa käytetään keväästä syksyyn, on jäteastian tyhjennyksen toimittava vuosittain keväästä syksyyn. Jos loma-asunto on käytössä esimerkiksi vain heinäkuussa, on tyhjennyksen toimittava vuosittain heinäkuun ajan.

Poikkeamisesta jätehuoltomääräysten mukaisesta tyhjennysvälistä tulee ilmoittaa Kiertokapulan asiakaspalveluun p.075 753 0010 tai asiakaspalvelu@kiertokapula.fi.

Kiertokapula Oy:n sähköinen asionti:

Kiertokapula Oy:n tiedote:

Asukkaiden jätehuolto muuttuu 1.10.2017


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 15 Kyllä 2 Ei 15