Rakennusjäte, vaarallinen jäte, Se-romu, lääkkeet

  • Normaalia suuremmat jäte-erät ja rakennusjäte on toimitettava suoraan Kiertokapula Oy:n Kapulan ja Karanojan kaatopaikoille, avoinna ma-pe 7-19, osoitteet: Kapulasillantie 10, Hyvinkää ja Karanojantie 145, Hämeenlinna. Kiertokapula Oy hoitaa hyötyjätesäiliöiden tyhjennykset, asiakaspalvelu puh. 075 753 0010
  • Vaarallisen jätteen (ent.ongelmajätteiden ) sekä sähkö-ja elektroniikka romujen vastaanotto kunnan varikolla vain keskiviikkoisin klo 7.30 – 16.00. Varikon osoite: Ojajoenkaari 20, 12700 LOPPI.
  • Vaarallisia jätteitä voi toimittaa myös Kiertokapula Oy:n Kapulan ja Karanojan kaatopaikkojen vastaanottopisteisiin.
  • Lopen Apteekki ottaa vastaan vanhoja lääkejätteitä ja kuumemittareita. Kuumemittarit on pakattava lääkkeistä erilleen.

OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 21 Ei 7 Kyllä 21 Ei 7