Kaavoitus

Kaavoitus

Kaavoitusprosessi (kaavio)
Kaavaprosessi ja osallistuminen (tekstiosuus)
Kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma 2021

Voit tutustua asemakaavoihin, yleiskaavoihin ja ranta-asemakaavoihin kunnan karttapalvelun avulla (Karttatiimi).

Ajantasa-asemakaavat karttapalvelu (ylläpitäjä Sweco Oy)
(tiedot vahvistamattomasta kaavayhdistelmästä, tarkista tiedot kunnantalosta)

Lopen kunta perii Maankäyttö- ja rakennuslain 59 §:ään nojaten 1.000 euroa asemakaavan tai kaavan muutoksen laatimisesta ja käsittelystä syntyneiden kulujen johdosta maanomistajalta tai -haltijalta, jos asemakaava tai kaavan muutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai -haltijan aloitteesta. Kustannukset laskutetaan maanomistajalta tai -haltijalta valtuuston hyväksyttyä kyseisen kaavan.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 17 Ei 37 Kyllä 17 Ei 37