Vesiosuuskunta

Vesiosuuskunta räätälöity ratkaisu haja-asutusalueen vesihuoltoratkaisuihin

Haja-asutusalueen vesihuollon järjestäminen vastaamaan nykyajan ja tulevaisuuden vaatimuksiin on kallis investointi. Yksittäisen kiinteistön kustannusrasitusta pystytään usein vähentämään yhteistoiminnalla naapuruston kanssa. Yhteinen verkosto mahdollistaa kelvollisen käyttöveden hankinnan ja jätevesien puhdistamisen suuremmissa ja taloudellisimmissa yksiköissä.

Vesiosuuskunta on nykyisin ylivoimaisesti käytetyin yhteistoimintamuoto. Vesiosuuskunnasta saa tietoa mm. osoitteesta www.vesiosuuskunnat.fi. Osuuskunta tarvitsee kuitenkin jonkun ”puuhamiehen”, joka kerää kokoon joukon kiinteistöjen edustajia, joilla saattaa olla yhteisiä intressejä vesihuollon järjestämiseksi.

Lopen vesilaitos on valmis  neuvottelemaan yhteistyöstä vesiosuuskuntien vedenhankintaa ja jätevesien käsittelyä koskevissa asioissa. Yhteyttä voi ottaa tekninen johtaja Tapio Jokelaan tapio.jokela(at)loppi.fi.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 0 Kyllä 2 Ei 0