Talousveden laatu

Lopen kunnan talousveden hankinta perustuu kokonaan pohjaveteen. Kunnalla on käytössä kolme pohjavedenottamoa: kirkonkylässä, Launosissa ja Läyliäisissä. verkostoveden ominaisuudet_lopen vesilaitos_2016

Kokonaiskovuusarvojen perusteella vedet luokitellaan pehmeiksi kirkonkylässä ja Launosissa sekä hyvin pehmeiksi Läyliäisissä.

Talousveden laatua Lopella valvoo Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveysosasto.

Terveystarkastaja
019 758 5772
040 330 5772
Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveysosasto

Talousveden laatua valvotaan Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen, talousveden laatuvaatimuksista ja suosituksista (1352/2015), mukaisesti.

Kaivovedentutkimukset


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 15 Kyllä 2 Ei 15